مقالات امنیت شبکه

درباره Bogon IP Addresses بیشتر بدانید

Bogon IP Addresses Bogon IP Address ها (به صورت بوگِن تلفظ می شود) آدرس های خصوصی و رزرو شده توسط RFC 1918، RFC 5735  و RFC 6598  تعریف شده اند و بلوک…

تریاژ چیست؟

تریاژ اکثر مراکز عملیات امنیتی روز به روز با تعداد زیادی هشدار امنیتی مواجه می شوند که ممکن است بیشتر آن ها نادرست و تشخیص اشتباه دستگاه های امنیتی باشند. تریاژ هشدار…

X