دسته بندی ها:

دوره CHFI  ( Computer Hacking Forensic Investigator)

 

مدرس : مهندس ابوالفضل عدالتی پور

مدت دوره : 40 ساعت

زمان دوره : روزهای سه شنبه – 17:00 الی 20:00

شروع دوره : 24 دی 1398

شهریه : 1 میلیون تومان

 

دوره CHFI که یکی از دوره های شرکت EC-Council برای افرادی مناسب می باشد که بخواهند استفاده از شواهد و مدارک دیجیتالی یک نظریه را اثبات و یا رد کنند. در دوره CHFI افراد با جمع آوری شواهد و مدارک، حفظ و نگهداری آن ها و تجزیه و تحلیل شواهد می توانند یک موضوع یا جرم رایانه ای اثبات کنند. در تمام شرکت ها و سازمان ها نیاز به افرادی می باشد که دانش فارنزیک را داشته باشند که بتوانند موضوعاتی که در داخل شرکت و یا سازمان رخ می دهد را بررسی و تجزیه و تحلیل نمایند. دوره CHFI به عنوان اولین دوره فارنزیک می باشد و پیش نیاز بسیاری از دوره های دیگر است.

 

سرفصل دوره :

Module1: Computer Forensics in Today’s World
Module2: Computer Forensics Investigation Process
Module3: Understanding Hard Disks and File Systems
Module4: Operating System Forensics
Module5: Defeating Anti-Forensics Techniques
Module6: Data Acquisition and Duplication
Module7: Network Forensics
Module8: Investigating Web Attacks
Module9: Database Forensics
Module10: Cloud Forensics
Module11: Malware Forensics
Module12: Investigating Email Crimes
Module13: Mobile Forensics
Module14: Investigative Reports

————————–

برنامه درسی خالی است

برای این دوره هیچ بازبینی وجود ندارد

قیمت

850,000 تومان

امتیاز

رتبه بندی کافی برای نشان دادن نیست
X