آکادمی تست نفوذ شبکه

دوره آکادمی تست نفوذ شبکه

 

مدرس : مهندس ابراهیم اخزری

مدت دوره : 80 ساعت

زمان دوره : روزهای چهارشنبه – 16:00 الی 20:00

شروع دوره :16 بهمن 1398

شهریه : 3 میلیون و 700 هزارتومان

 

تست نفوذ، اقدامی پیشگیرانه و با مجوز از طرف سازمان مجری این تست می باشد، که وظیفه اصلی آن ارزیابی امنیت ساختارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات می باشد که از این رو گام هایی جهت شناسایی آسیب پذیری های احتمالی در سیستم عامل ها، سرویس ها و برنامه های کاربردی و همچنین وجود خطا در تنظیمات اعمال شده و حتی شناسایی رفتارهای انسانی خطر سازی که ممکن است از سمت کاربران رخ دهد مورد بررسی می گردد. همچنین این نوع ارزیابی در جهت بررسی میزان تأثیر گذاری سیستم دفاعی یا امنیتی کاربرد بسیاری دارد.

برای سازمان ها حفاظت از همه اطلاعات در همه موقعیت ها تقریباً غیر ممکن می باشد. از این رو سازمان ها به صورت سنتی به دنبال راه اندازی و نگهداری لایه های مکانیزم دفاعی امنیتی، شامل کنترل دسترسی کاربران، رمز نگاری اطلاعات، IPS، IDS و Firewall ها، بوده اند تا با این روش حفره های امنیتی را از میان بردارند. با ادامه روند استفاده از تکنولوژی های روز مانند تجهیزات امنیتی پیچیده و در نتیجه پیچیدگی های بوجود آمده پیدا کردن و حذف آسیب پذیری ها و محافظت در برابر خطرات امنیتی به مراتب مشکل تر شده است. هر روز آسیب پذیری های جدیدی کشف می شوند که در نتیجه باعث حمله های مداوم و پیشرفته مبتنی بر مسائل فنی و اجتماعی را صورت می دهند.

تست نفوذ شبکه فرآیندی است که بر اساس آن، سازمان ها می توانند توانایی ساختار خود، از لحاظ میزان محافظت از شبکه، برنامه ها و سیستم کاربران را با هدف عبور از لایه های امنیتی و دسترسی به اطلاعات و دارایی های با اهمیت را ارزیابی نماید. نتایج این تست ها، آسیب پذیری های امنیتی موجود، و یا فرآیندهای دارای نقاط ضعف را بررسی می نماید که به مدیران IT سازمان ها و متخصصان امنیت امکان طبقه بندی آسیب پذیری ها و انجام فرآیندهایی جهت برطرف کردن آن ها را ارایه می نماید. با انجام متناوب یک تست نفوذ جامع، سازمان به صورت موثر می تواند خطرات امنیتی را پیش بینی نماید و مانع از هرگونه دسترسی غیر مجاز به سیستم های حساس و اطلاعات با ارزش گردد.

سرفصل های دوره :

 • SEC 560 Course Syllabus :
  • Comprehensive Pen Test Planning, Scoping, and Recon
  • In-Depth Scanning
  • Exploitation
  • Post-Exploitation and Merciless Pivoting
  • In-Depth Password Attacks and Web App Pen Testing

 

 • SEC 660 Course Syllabus :
  • Network Attacks for Penetration Testers
  • Post Exploitation
  • Python, Scapy, and Fuzzing
  • Exploiting Linux for Penetration Testers
  • Exploiting Windows for Penetration Testers

 

 • تحلیل و گزارش :
  • تحلیل استاندارد ECSA
  • توضیح آسیب پذیری های شبکه و استانداردسازی گزارش
  • تحلیل نتایج بدست آمده از گزارش تست نفوذ و عواقب آن

 

 • ارایه راهکار

برنامه درسی خالی است

برای این دوره هیچ بازبینی وجود ندارد

قیمت

3,700,000 تومان

امتیاز

رتبه بندی کافی برای نشان دادن نیست
X