دسته بندی دوره: دوره CHFI

نمایش فقط یک نتیجه
850,000 تومان

CHFI

دوره CHFI که یکی از دوره های شرکت EC-Council برای افرادی مناسب می باشد که بخواهند استفاده از شواهد و مدارک دیجیتالی یک نظریه را اثبات و یا رد کنند.
0
X