دسته بندی دوره: دوره مرکز عملیات امنیت

نمایش فقط یک نتیجه
8,500,000 تومان

آکادمی SOC

دوره آکادمی مرکز عملیات امنیت با هدف تربیت متخصص و راهبر مرکز عملیات امنیت طراحی شده است.
0
X