معرفی

مجموعه دهکده امن فناورانه صبا در ابتدا به دنبال افزایش سطح آگاهی آحاد جامعه در حوزه امنیت می باشد و سالهاست به این امر می کوشد.

برگزاری سمینارها، کارگاه های تخصصی و برگزاری دوره های آموزشی و همچنین خدمات مشاوره ای به سازمان ها و ارگان ها بخشی از فعالیت ها است.

داستان شرکت

کار شرکت

تفکر شرکت

پلی میان آموزش و بازار کار

یکی از اهداف شرکت برگزاری دوره ها با خروجی خوب  و عالی دانشجویانش بوده که بر اساس این ایجاد فرصت های شغلی و معرفی فارغ التحصیلان به بازار کار

دریافت مجوز نشر دجیتال از وزارت ارشاد

سال 1396

عضویت در انجمن صنفی رایانه ای استان تهران

سال 1396

حضور در جشنواره وب برتر

سال 1399