• ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  Windows Forensic Tools Read More
 • تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  Forensic with Kali Linux Read More
 • فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  Windows Forensic Book Read More
 • دوره آموزشی حضوری CEHv9

  دوره آموزشی حضوری CEHv9

  Certified Ethical Hacker v9 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

سه شنبه, 28 دی 1395 ساعت 12:27

Forensic with Kali Linux

سه شنبه, 28 دی 1395 ساعت 08:44

Windows Forensic Tools

دوشنبه, 27 دی 1395 ساعت 09:50

Forensic with Kali Linux

دوشنبه, 27 دی 1395 ساعت 08:22

Windows Forensic Book

یکشنبه, 26 دی 1395 ساعت 13:31

Forensic with Kali Linux

یکشنبه, 26 دی 1395 ساعت 08:37
شنبه, 25 دی 1395 ساعت 11:18

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 22 دی 1395 ساعت 10:10

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 21 دی 1395 ساعت 08:35

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 09:13

Certified Secure Computer User

صفحه1 از24