• مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  Wireless Penetration Testing Read More
 • برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  CEHv9 Certification  Read More
 • ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  Creating Baseline Process Activity Memory Forensics Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

چهارشنبه, 03 آذر 1395 ساعت 09:28

Penetration Testing with Kali linux

سه شنبه, 02 آذر 1395 ساعت 13:10

Penetration Testing with Kali linux

سه شنبه, 02 آذر 1395 ساعت 10:21
دوشنبه, 01 آذر 1395 ساعت 12:18
دوشنبه, 01 آذر 1395 ساعت 10:15

Digital Forensic Evidance

دوشنبه, 01 آذر 1395 ساعت 09:24

Penetration Testing with Kali linux

شنبه, 29 آبان 1395 ساعت 11:13

Penetration Testing with Kali linux

پنج شنبه, 27 آبان 1395 ساعت 13:27

بسته تست نفوذ با کالی وِیژه تور آموزشی

پنج شنبه, 27 آبان 1395 ساعت 09:12

Penetration Testing with Kali linux

چهارشنبه, 26 آبان 1395 ساعت 08:46

Penetration Testing with Kali linux