• Bypass نمودن UAC

  Bypass نمودن UAC

  عبور از محدودیت UAC Read More
 • مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  آشنایی با تکنیک Patching Read More
 • مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  Reverse Engineering Course Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

سه شنبه, 09 آذر 1395 ساعت 16:04
سه شنبه, 09 آذر 1395 ساعت 14:56

Penetration Testing with Kali linux

یکشنبه, 07 آذر 1395 ساعت 11:28

Penetration Testing with Kali linux

شنبه, 06 آذر 1395 ساعت 10:37

Penetration Testing with Kali linux

پنج شنبه, 04 آذر 1395 ساعت 09:35

Penetration Testing with Kali linux

چهارشنبه, 03 آذر 1395 ساعت 09:28

Penetration Testing with Kali linux

سه شنبه, 02 آذر 1395 ساعت 13:10

Penetration Testing with Kali linux

سه شنبه, 02 آذر 1395 ساعت 10:21
دوشنبه, 01 آذر 1395 ساعت 12:18
دوشنبه, 01 آذر 1395 ساعت 10:15

Digital Forensic Evidance