• ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  Windows Forensic Tools Read More
 • تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  Forensic with Kali Linux Read More
 • فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  Windows Forensic Book Read More
 • دوره آموزشی حضوری CEHv9

  دوره آموزشی حضوری CEHv9

  Certified Ethical Hacker v9 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

دوشنبه, 08 شهریور 1395 ساعت 15:30

wordpress Pen test

سه شنبه, 02 شهریور 1395 ساعت 11:29

Penetration Testing with Kali

یکشنبه, 31 مرداد 1395 ساعت 08:55

Nmap Scripting Engine

سه شنبه, 26 مرداد 1395 ساعت 11:05

ابزار جرم شناسی در سطح کامپیوتر

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 08:02
چهارشنبه, 13 مرداد 1395 ساعت 17:33

مدرسه امنیت دوره ای کامل و متفاوت

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 09:42

Malware Detection Pack

دوشنبه, 04 مرداد 1395 ساعت 13:47

Software Restriction Policies

چهارشنبه, 30 تیر 1395 ساعت 12:10

Web Volnerability Scanning With Metasploit