• ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  Windows Forensic Tools Read More
 • تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  Forensic with Kali Linux Read More
 • فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  Windows Forensic Book Read More
 • دوره آموزشی حضوری CEHv9

  دوره آموزشی حضوری CEHv9

  Certified Ethical Hacker v9 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

چهارشنبه, 14 مهر 1395 ساعت 14:19

ابزار شناسایی بدافزار

سه شنبه, 13 مهر 1395 ساعت 12:06
چهارشنبه, 07 مهر 1395 ساعت 13:19

SANS Security Awareness

دوشنبه, 05 مهر 1395 ساعت 14:23

Computer Hacking Forensic Investigator

یکشنبه, 04 مهر 1395 ساعت 09:45
دوشنبه, 29 شهریور 1395 ساعت 08:20

Kali Linux Password Attack Cheat Sheet

شنبه, 27 شهریور 1395 ساعت 15:37

بازرسی در سطح لینوکس

چهارشنبه, 24 شهریور 1395 ساعت 14:40
دوشنبه, 15 شهریور 1395 ساعت 17:43

Kali Linux Cheat Sheet

چهارشنبه, 10 شهریور 1395 ساعت 13:51