• مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  Wireless Penetration Testing Read More
 • برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  CEHv9 Certification  Read More
 • ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  Creating Baseline Process Activity Memory Forensics Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

چهارشنبه, 17 آذر 1395 ساعت 10:34

WMIC Cheat Sheet

دوشنبه, 15 آذر 1395 ساعت 09:54

Penetration Testing with Kali Linux - Package

شنبه, 13 آذر 1395 ساعت 15:22
شنبه, 13 آذر 1395 ساعت 12:38

Penetration Testing with Kali linux

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 12:31

Penetration Testing with Kali linux

سه شنبه, 09 آذر 1395 ساعت 16:04
سه شنبه, 09 آذر 1395 ساعت 14:56

Penetration Testing with Kali linux

یکشنبه, 07 آذر 1395 ساعت 11:28

Penetration Testing with Kali linux

شنبه, 06 آذر 1395 ساعت 10:37

Penetration Testing with Kali linux

پنج شنبه, 04 آذر 1395 ساعت 09:35

Penetration Testing with Kali linux