• Bypass نمودن UAC

  Bypass نمودن UAC

  عبور از محدودیت UAC Read More
 • مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  آشنایی با تکنیک Patching Read More
 • مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  Reverse Engineering Course Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 08:08

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 08:50

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 22 آذر 1395 ساعت 07:49

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 21 آذر 1395 ساعت 08:02

Certified Secure Computer User

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 09:08

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 17 آذر 1395 ساعت 10:34

WMIC Cheat Sheet

دوشنبه, 15 آذر 1395 ساعت 09:54

Penetration Testing with Kali Linux - Package

شنبه, 13 آذر 1395 ساعت 15:22
شنبه, 13 آذر 1395 ساعت 12:38

Penetration Testing with Kali linux

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 12:31

Penetration Testing with Kali linux