• Bypass نمودن UAC

  Bypass نمودن UAC

  عبور از محدودیت UAC Read More
 • مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  آشنایی با تکنیک Patching Read More
 • مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  Reverse Engineering Course Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 09:01

Certified Secure Computer User

جمعه, 03 دی 1395 ساعت 09:52

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 02 دی 1395 ساعت 10:31

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 10:45

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 12:16

Computer Hacking Forensic Investigator

سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 08:19

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 29 آذر 1395 ساعت 09:01

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 13:28

IIS Security Tips

جمعه, 26 آذر 1395 ساعت 16:44

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 25 آذر 1395 ساعت 09:15

Certified Secure Computer User