• مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  Wireless Penetration Testing Read More
 • برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  CEHv9 Certification  Read More
 • ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  Creating Baseline Process Activity Memory Forensics Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 08:19

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 29 آذر 1395 ساعت 09:01

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 13:28

IIS Security Tips

جمعه, 26 آذر 1395 ساعت 16:44

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 25 آذر 1395 ساعت 09:15

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 08:08

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 08:50

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 22 آذر 1395 ساعت 07:49

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 21 آذر 1395 ساعت 08:02

Certified Secure Computer User

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 09:08

Certified Secure Computer User