• ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  Windows Forensic Tools Read More
 • تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  Forensic with Kali Linux Read More
 • فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  Windows Forensic Book Read More
 • دوره آموزشی حضوری CEHv9

  دوره آموزشی حضوری CEHv9

  Certified Ethical Hacker v9 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

سه شنبه, 18 آبان 1395 ساعت 08:28

Penetration Testing with Kali linux

دوشنبه, 17 آبان 1395 ساعت 09:11

Penetration Testing with Kali

شنبه, 15 آبان 1395 ساعت 16:30

Armitage Peneteration Testing

شنبه, 08 آبان 1395 ساعت 16:53
شنبه, 08 آبان 1395 ساعت 08:41

Wireshark Cheat Sheet

دوشنبه, 03 آبان 1395 ساعت 09:28

Security Solution

شنبه, 01 آبان 1395 ساعت 14:56

دوره دوم مدرسه امنیت - نیمه حضوری

دوشنبه, 26 مهر 1395 ساعت 09:48

Information Gathering with Metasploit

یکشنبه, 18 مهر 1395 ساعت 09:35

مرحله دوم پرداخت