• Bypass نمودن UAC

  Bypass نمودن UAC

  عبور از محدودیت UAC Read More
 • مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  آشنایی با تکنیک Patching Read More
 • مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  Reverse Engineering Course Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 09:33

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 15:37
یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 09:22

Certified Secure Computer User

شنبه, 11 دی 1395 ساعت 07:55

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 09 دی 1395 ساعت 08:40

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 08 دی 1395 ساعت 07:42

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 07 دی 1395 ساعت 07:41

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 10:45

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 08:20
یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 08:11

Certified Secure Computer User