• ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  Windows Forensic Tools Read More
 • تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  Forensic with Kali Linux Read More
 • فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  Windows Forensic Book Read More
 • دوره آموزشی حضوری CEHv9

  دوره آموزشی حضوری CEHv9

  Certified Ethical Hacker v9 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

پنج شنبه, 27 آبان 1395 ساعت 09:12

Penetration Testing with Kali linux

چهارشنبه, 26 آبان 1395 ساعت 08:46

Penetration Testing with Kali linux

چهارشنبه, 26 آبان 1395 ساعت 08:09

دوره جامع مدرسه امنیت

سه شنبه, 25 آبان 1395 ساعت 08:52

Penetration Testing with Kali linux

دوشنبه, 24 آبان 1395 ساعت 09:06

Penetration Testing with Kali linux

یکشنبه, 23 آبان 1395 ساعت 11:14

Web Application Security

یکشنبه, 23 آبان 1395 ساعت 08:33

Penetration Testing with Kali linux

شنبه, 22 آبان 1395 ساعت 08:36

Penetration Testing with Kali linux

پنج شنبه, 20 آبان 1395 ساعت 08:53

Penetration Testing with Kali linux

چهارشنبه, 19 آبان 1395 ساعت 09:56

Penetration Testing with Kali linux