• مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  Wireless Penetration Testing Read More
 • برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  CEHv9 Certification  Read More
 • ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  Creating Baseline Process Activity Memory Forensics Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

چهارشنبه, 08 دی 1395 ساعت 07:42

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 07 دی 1395 ساعت 07:41

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 10:45

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 08:20
یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 08:11

Certified Secure Computer User

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 09:01

Certified Secure Computer User

جمعه, 03 دی 1395 ساعت 09:52

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 02 دی 1395 ساعت 10:31

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 10:45

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 12:16

Computer Hacking Forensic Investigator