• Bypass نمودن UAC

  Bypass نمودن UAC

  عبور از محدودیت UAC Read More
 • مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  آشنایی با تکنیک Patching Read More
 • مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  Reverse Engineering Course Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

شنبه, 25 دی 1395 ساعت 11:18

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 22 دی 1395 ساعت 10:10

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 21 دی 1395 ساعت 08:35

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 09:13

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 11:41

XPass Password List Generator

یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 08:21

Certified Secure Computer User

شنبه, 18 دی 1395 ساعت 10:22

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 16 دی 1395 ساعت 08:13

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 15 دی 1395 ساعت 08:42

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 08:32

Certified Secure Computer User