• ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  Windows Forensic Tools Read More
 • تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  Forensic with Kali Linux Read More
 • فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  Windows Forensic Book Read More
 • دوره آموزشی حضوری CEHv9

  دوره آموزشی حضوری CEHv9

  Certified Ethical Hacker v9 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

شنبه, 06 آذر 1395 ساعت 10:37

Penetration Testing with Kali linux

پنج شنبه, 04 آذر 1395 ساعت 09:35

Penetration Testing with Kali linux

چهارشنبه, 03 آذر 1395 ساعت 09:28

Penetration Testing with Kali linux

سه شنبه, 02 آذر 1395 ساعت 13:10

Penetration Testing with Kali linux

سه شنبه, 02 آذر 1395 ساعت 10:21
دوشنبه, 01 آذر 1395 ساعت 12:18
دوشنبه, 01 آذر 1395 ساعت 10:15

Digital Forensic Evidance

دوشنبه, 01 آذر 1395 ساعت 09:24

Penetration Testing with Kali linux

شنبه, 29 آبان 1395 ساعت 11:13

Penetration Testing with Kali linux

پنج شنبه, 27 آبان 1395 ساعت 13:27

بسته تست نفوذ با کالی وِیژه تور آموزشی