• مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  Wireless Penetration Testing Read More
 • برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  CEHv9 Certification  Read More
 • ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  Creating Baseline Process Activity Memory Forensics Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 08:21

Certified Secure Computer User

شنبه, 18 دی 1395 ساعت 10:22

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 16 دی 1395 ساعت 08:13

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 15 دی 1395 ساعت 08:42

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 08:32

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 09:33

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 15:37
یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 09:22

Certified Secure Computer User

شنبه, 11 دی 1395 ساعت 07:55

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 09 دی 1395 ساعت 08:40

Certified Secure Computer User