• Bypass نمودن UAC

  Bypass نمودن UAC

  عبور از محدودیت UAC Read More
 • مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  آشنایی با تکنیک Patching Read More
 • مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  Reverse Engineering Course Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

جمعه, 01 بهمن 1395 ساعت 09:09

Live Response Using PowerShell

پنج شنبه, 30 دی 1395 ساعت 11:36

Forensic with Kali Linux

پنج شنبه, 30 دی 1395 ساعت 08:27

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 29 دی 1395 ساعت 08:16

Forensic with Kali Linux

سه شنبه, 28 دی 1395 ساعت 12:27

Forensic with Kali Linux

سه شنبه, 28 دی 1395 ساعت 08:44

Windows Forensic Tools

دوشنبه, 27 دی 1395 ساعت 09:50

Forensic with Kali Linux

دوشنبه, 27 دی 1395 ساعت 08:22

Windows Forensic Book

یکشنبه, 26 دی 1395 ساعت 13:31

Forensic with Kali Linux

یکشنبه, 26 دی 1395 ساعت 08:37