• مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  Wireless Penetration Testing Read More
 • برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  CEHv9 Certification  Read More
 • ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  Creating Baseline Process Activity Memory Forensics Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

سه شنبه, 28 دی 1395 ساعت 08:44

Windows Forensic Tools

دوشنبه, 27 دی 1395 ساعت 09:50

Forensic with Kali Linux

دوشنبه, 27 دی 1395 ساعت 08:22

Windows Forensic Book

یکشنبه, 26 دی 1395 ساعت 13:31

Forensic with Kali Linux

یکشنبه, 26 دی 1395 ساعت 08:37
شنبه, 25 دی 1395 ساعت 11:18

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 22 دی 1395 ساعت 10:10

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 21 دی 1395 ساعت 08:35

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 09:13

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 11:41

XPass Password List Generator