• ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  Windows Forensic Tools Read More
 • تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  Forensic with Kali Linux Read More
 • فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  Windows Forensic Book Read More
 • دوره آموزشی حضوری CEHv9

  دوره آموزشی حضوری CEHv9

  Certified Ethical Hacker v9 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 10:45

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 12:16

Computer Hacking Forensic Investigator

سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 08:19

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 29 آذر 1395 ساعت 09:01

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 13:28

IIS Security Tips

جمعه, 26 آذر 1395 ساعت 16:44

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 25 آذر 1395 ساعت 09:15

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 08:08

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 08:50

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 22 آذر 1395 ساعت 07:49

Certified Secure Computer User