• Bypass نمودن UAC

  Bypass نمودن UAC

  عبور از محدودیت UAC Read More
 • مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  آشنایی با تکنیک Patching Read More
 • مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  Reverse Engineering Course Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

یکشنبه, 10 بهمن 1395 ساعت 08:00

Netstat Cheat Sheet

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 18:22

Windows Forensic Tools

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 07:44

Live Response Using PowerShell

چهارشنبه, 06 بهمن 1395 ساعت 05:24

Forensic with Kali Linux

سه شنبه, 05 بهمن 1395 ساعت 08:37

Forensic with Kali Linux

دوشنبه, 04 بهمن 1395 ساعت 13:34

Forensic with Kali Linux

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 14:59

Penetration Testing with Kali

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 08:47

Forensic with Kali Linux

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 08:39

Live Response Using PowerShell

شنبه, 02 بهمن 1395 ساعت 11:34

Forensic with Kali Linux