• مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  Wireless Penetration Testing Read More
 • برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  CEHv9 Certification  Read More
 • ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  Creating Baseline Process Activity Memory Forensics Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

دوشنبه, 04 بهمن 1395 ساعت 13:34

Forensic with Kali Linux

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 14:59

Penetration Testing with Kali

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 08:47

Forensic with Kali Linux

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 08:39

Live Response Using PowerShell

شنبه, 02 بهمن 1395 ساعت 11:34

Forensic with Kali Linux

جمعه, 01 بهمن 1395 ساعت 09:09

Live Response Using PowerShell

پنج شنبه, 30 دی 1395 ساعت 11:36

Forensic with Kali Linux

پنج شنبه, 30 دی 1395 ساعت 08:27

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 29 دی 1395 ساعت 08:16

Forensic with Kali Linux

سه شنبه, 28 دی 1395 ساعت 12:27

Forensic with Kali Linux