• ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  Windows Forensic Tools Read More
 • تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  Forensic with Kali Linux Read More
 • فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  Windows Forensic Book Read More
 • دوره آموزشی حضوری CEHv9

  دوره آموزشی حضوری CEHv9

  Certified Ethical Hacker v9 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

شنبه, 11 دی 1395 ساعت 07:55

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 09 دی 1395 ساعت 08:40

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 08 دی 1395 ساعت 07:42

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 07 دی 1395 ساعت 07:41

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 10:45

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 08:20
یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 08:11

Certified Secure Computer User

شنبه, 04 دی 1395 ساعت 09:01

Certified Secure Computer User

جمعه, 03 دی 1395 ساعت 09:52

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 02 دی 1395 ساعت 10:31

Certified Secure Computer User