• Bypass نمودن UAC

  Bypass نمودن UAC

  عبور از محدودیت UAC Read More
 • مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  آشنایی با تکنیک Patching Read More
 • مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  Reverse Engineering Course Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

سه شنبه, 19 بهمن 1395 ساعت 07:52

Analyze Meterpreter Post-Exploitation

دوشنبه, 18 بهمن 1395 ساعت 09:40

Windows File Tracker 1

یکشنبه, 17 بهمن 1395 ساعت 08:56

Wireless Penetration Testing

جمعه, 15 بهمن 1395 ساعت 11:43

Prodiscover Basic - Forensic Tool

پنج شنبه, 14 بهمن 1395 ساعت 08:33

Wireless Penetration Testing

چهارشنبه, 13 بهمن 1395 ساعت 12:27

تبلیغات در Esecurity.ir

چهارشنبه, 13 بهمن 1395 ساعت 09:46

Analyze Meterpreter Post-Exploitation

سه شنبه, 12 بهمن 1395 ساعت 14:00
سه شنبه, 12 بهمن 1395 ساعت 09:46

Forensic with Kali Linux

دوشنبه, 11 بهمن 1395 ساعت 08:53

Wireless Penetration Testing