• مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  Wireless Penetration Testing Read More
 • برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  CEHv9 Certification  Read More
 • ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  Creating Baseline Process Activity Memory Forensics Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

چهارشنبه, 13 بهمن 1395 ساعت 12:27

تبلیغات در Esecurity.ir

چهارشنبه, 13 بهمن 1395 ساعت 09:46

Analyze Meterpreter Post-Exploitation

سه شنبه, 12 بهمن 1395 ساعت 14:00
سه شنبه, 12 بهمن 1395 ساعت 09:46

Forensic with Kali Linux

دوشنبه, 11 بهمن 1395 ساعت 08:53

Wireless Penetration Testing

یکشنبه, 10 بهمن 1395 ساعت 08:00

Netstat Cheat Sheet

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 18:22

Windows Forensic Tools

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 07:44

Live Response Using PowerShell

چهارشنبه, 06 بهمن 1395 ساعت 05:24

Forensic with Kali Linux

سه شنبه, 05 بهمن 1395 ساعت 08:37

Forensic with Kali Linux