• ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  Windows Forensic Tools Read More
 • تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  Forensic with Kali Linux Read More
 • فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  Windows Forensic Book Read More
 • دوره آموزشی حضوری CEHv9

  دوره آموزشی حضوری CEHv9

  Certified Ethical Hacker v9 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 11:41

XPass Password List Generator

یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 08:21

Certified Secure Computer User

شنبه, 18 دی 1395 ساعت 16:00

Certified Ethical Hacker v9

شنبه, 18 دی 1395 ساعت 10:22

Certified Secure Computer User

پنج شنبه, 16 دی 1395 ساعت 08:13

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 15 دی 1395 ساعت 08:42

Certified Secure Computer User

سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 08:32

Certified Secure Computer User

دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 09:33

Certified Secure Computer User

یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 15:37
یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 09:22

Certified Secure Computer User