• مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  سمینار تست نفوذ شبکه های وایرلس

  Wireless Penetration Testing Read More
 • برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  برگزاری آزمون دوره CEHv9 و ارائه مدرک

  CEHv9 Certification  Read More
 • ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  ایجاد یک معیار برای فعالیت پروسس ها در مموری فارنزیک - بخش پایانی

  Creating Baseline Process Activity Memory Forensics Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

یکشنبه, 24 بهمن 1395 ساعت 08:50

Analyze Meterpreter Post-Exploitation

شنبه, 23 بهمن 1395 ساعت 09:11

File Executable Forensic Tools

پنج شنبه, 21 بهمن 1395 ساعت 10:43
چهارشنبه, 20 بهمن 1395 ساعت 11:14

Web Application Security

چهارشنبه, 20 بهمن 1395 ساعت 08:59

Wireless Penetration Testing

سه شنبه, 19 بهمن 1395 ساعت 07:52

Analyze Meterpreter Post-Exploitation

دوشنبه, 18 بهمن 1395 ساعت 09:40

Windows File Tracker 1

یکشنبه, 17 بهمن 1395 ساعت 08:56

Wireless Penetration Testing

جمعه, 15 بهمن 1395 ساعت 11:43

Prodiscover Basic - Forensic Tool

پنج شنبه, 14 بهمن 1395 ساعت 08:33

Wireless Penetration Testing