• Bypass نمودن UAC

  Bypass نمودن UAC

  عبور از محدودیت UAC Read More
 • مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  آشنایی با تکنیک Patching Read More
 • مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  Reverse Engineering Course Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

پنج شنبه, 28 بهمن 1395 ساعت 12:35

دوره های آموزشی امنیت سایبری

پنج شنبه, 28 بهمن 1395 ساعت 08:29

Wireless Penetration Testing

چهارشنبه, 27 بهمن 1395 ساعت 09:45

Creating Baseline Process Activity Memory Forensics

سه شنبه, 26 بهمن 1395 ساعت 09:36

SANS Security Awareness

یکشنبه, 24 بهمن 1395 ساعت 16:15

Wireless Penetration Testing

یکشنبه, 24 بهمن 1395 ساعت 08:50

Analyze Meterpreter Post-Exploitation

شنبه, 23 بهمن 1395 ساعت 09:11

File Executable Forensic Tools

پنج شنبه, 21 بهمن 1395 ساعت 10:43
چهارشنبه, 20 بهمن 1395 ساعت 11:14

Web Application Security

چهارشنبه, 20 بهمن 1395 ساعت 08:59

Wireless Penetration Testing