• Bypass نمودن UAC

  Bypass نمودن UAC

  عبور از محدودیت UAC Read More
 • مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  مهندسی معکوس نرم افزار - بخش دوم

  آشنایی با تکنیک Patching Read More
 • مدرسه امنیت

  مدرسه امنیت

  Security School Read More
 • دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  دوره آموزشی مهندسی معکوس - Crack

  Reverse Engineering Course Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

چهارشنبه, 02 فروردين 1396 ساعت 12:03

عبور از محدودیت UAC

یکشنبه, 22 اسفند 1395 ساعت 09:22

آشنایی با تکنیک Patching

یکشنبه, 22 اسفند 1395 ساعت 08:57
یکشنبه, 15 اسفند 1395 ساعت 11:41

Reverse Engineering Course

یکشنبه, 15 اسفند 1395 ساعت 08:26
چهارشنبه, 04 اسفند 1395 ساعت 07:19
سه شنبه, 03 اسفند 1395 ساعت 13:15

Wireless Penetration Testing

سه شنبه, 03 اسفند 1395 ساعت 09:11

Wireless Penetration Testing

یکشنبه, 01 اسفند 1395 ساعت 17:04

CEHv9 Certification 

شنبه, 30 بهمن 1395 ساعت 10:40

Creating Baseline Process Activity Memory Forensics

صفحه1 از28