• تور آموزشی رایگان FWK - بخش نهم

  تور آموزشی رایگان FWK - بخش نهم

  Forensic with Kali Linux Read More
 • بسته آموزشی تست نفوذ با کالی - در بخش های مجزا

  بسته آموزشی تست نفوذ با کالی - در بخش های مجزا

  Penetration Testing with Kali Read More
 • فارنزیک با PowerShell - بخش دوم

  فارنزیک با PowerShell - بخش دوم

  Live Response Using PowerShell Read More
 • دوره آموزشی حضوری CEHv9

  دوره آموزشی حضوری CEHv9

  Certified Ethical Hacker v9 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

سه شنبه, 05 بهمن 1395 ساعت 08:37

Forensic with Kali Linux

دوشنبه, 04 بهمن 1395 ساعت 13:34

Forensic with Kali Linux

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 14:59

Penetration Testing with Kali

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 08:47

Forensic with Kali Linux

یکشنبه, 03 بهمن 1395 ساعت 08:39

Live Response Using PowerShell

شنبه, 02 بهمن 1395 ساعت 11:34

Forensic with Kali Linux

جمعه, 01 بهمن 1395 ساعت 09:09

Live Response Using PowerShell

پنج شنبه, 30 دی 1395 ساعت 11:36

Forensic with Kali Linux

پنج شنبه, 30 دی 1395 ساعت 08:27

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 29 دی 1395 ساعت 08:16

Forensic with Kali Linux

صفحه1 از25